Divinepower

Sunday, August 26, 2018

DODRA SAHIB CALGARY SAMAGAM 1987

DODRA SAHIB CALGARY SAMAGAM CANADA.

Saturday, August 25, 2018

Video joos ranii& jaap sahib calgary samagam 1986."dodra sahib"

Video manju & harjit bhain ji 2

Video manju & balraj singh gv 2

Friday, August 24, 2018

Video DODRA SAHIB SANGAT

Video kids kirtan 2

Video harjeet bhain 3 2

Video GV BALRAJ SINGH1a

Thursday, August 23, 2018

Video GURBANI VICHAR BALRAJ SINGH 2a

Monday, August 20, 2018

Video CHILDREN PROGRAMME 1984 CALGARY SAMAGAM.

Video jussrani & avinder kaur ottawa in toronto samagam 1984.

Video azad veer ji gurbani vichar 1989,Calgary samagam.

Video bhai sb bhai jivan singh ji dodra sangat samagam calgary canada 1984.